Niezalogowany
zmień rozmiar:

Pytania i odpowiedzi

Dział pytania i odpowiedzi

Pytanie 1.

Na czym będzie polegało udostępnienie „on – line” wyników rekrutacji?

Odpowiedź:

Jednym z etapów wprowadzania danych do systemu jest założenie przez rodzica hasła dostępowego. Hasło to w powiązaniu z peselem dziecka umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu na stronie i sprawdzenie czy i gdzie dziecko zostało przyjęte. Logowanie umożliwi sprawdzenie wyników WYŁĄCZNIE dla własnego dziecka.

Oprócz sprawdzania wyników „on – line” rodzic będzie mógł udać się osobiście do placówki i tam uzyskać informację o wyniku naboru (dotyczy szczególnie osób, które nie będą mieć możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem Internetu).Pytanie 2.

Wprowadziłem dane dziecka ale popełniłem błąd, którego obecnie (po zatwierdzeniu wniosku) nie mogę już poprawić. W jaki sposób możliwe jest zmodyfikowanie podanych przeze mnie danych w systemie?

Odpowiedź:

Należy skontaktować się z placówką pierwszego wyboru i poprosić o skorygowanie niepoprawnych informacji osobę wyznaczoną do obsługi systemu NABO. Po dokonaniu korekty wniosek powinien być ponownie wydrukowany, podpisany i złożony w placówce.


Pytanie 3.

Nie mam dostępu do internetu. Jak mogę zapisać dziecko do szkoły?

Odpowiedź:

W przypadku braku dostępu do internetu można po skontaktowaniu się z wybraną szkołą pobrać odpowiedni druk, wypełnić ręcznie Wniosek– do szkół spoza obwodu lub Zgłoszenie – do szkoły obwodowej;


Pytanie 4.

Nie mam dostępu do drukarki. Jak mogę zapisać dziecko do szkoły?


Odpowiedź:

W przypadku braku dostępu do drukarki formularz można pobrać ze szkoły i wypełnić ręcznie lub można poprosić szkołę o pomoc w jego wydrukowaniu.


Rekrutacja ID: 129; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 612;