Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w Sosnowcu na rok szkolny 2024/2025 

Szanowni Rodzice.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 31 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 23 stycznia 2024 r. rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sosnowiec rozpoczęła się:

1 marca 2024 r.  

Składanie wniosków przez rodziców możliwe będzie przez elektroniczny serwis rekrutacyjny:
od 1 marca 2024 r. od godz. 12.00 do dnia 19 marca 2024 r. do godz. 15.00.

Nabór na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzony przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych ogólnodostępnych będących szkołami obwodowymi

W pierwszym etapie rekrutacji należy składać wnioski tylko w przypadku chęci zapisania dziecka do szkoły obwodowej. 

Na etapie wypełniania zgłoszenia, po podaniu adresu zamieszkania system automatycznie wskaże szkołę obwodową. W celu odnalezienia szkoły obwodowej dla danego adresu zamieszkania można także użyć wyszukiwarki obwodów dostępnej w zakładce "Sprawdź obwód placówki"

Po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacji zostanie wygenerowane zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025. Zgłoszenie należy wydrukować i dostarczyć do szkoły obwodowej w terminie do 19.03.2024 do godz.15.00. Złożenie zgłoszenia do szkoły obwodowej gwarantuje zakwalifikowanie dziecka do klasy I.

Możliwość złożenia wniosku do szkoły nie będącej szkołą obwodową zostanie udostępniona w postępowaniu uzupełniającym w terminie od 08.04.2024 r od godz.12.00 do 19.04.2024 do godz. 15.00. 

Rekrutacja w postępowaniu uzupełniającym będzie możliwa wyłącznie do szkół dysponujących wolnymi miejscami po pierwszym etapie rekrutacji.

W przypadku nie zakwalifikowania dziecka w postępowaniu uzupełniającym do szkoły nie będącej szkołą obwodową, dziecko ma zagwarantowane miejsce w szkole obwodowej.

Oferty szkół podstawowych dostępne są w systemie rekrutacyjny w zakładce "Oferty placówek".

KLASY I SPORTOWE i MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Składanie wniosków do klas I sportowych i mistrzostwa sportowego odbywać się będzie ramach rekrutacji uzupełniającej w terminie od 08.04.2024 r. do 19.04.2024 r.

W przypadku wyboru klasy sportowej lub mistrzostwa sportowego prosimy o zapoznanie się w ofercie szkół z dodatkowymi warunkami przyjęcia, w tym z terminami prób sprawności fizycznej, których zaliczenie stanowi jeden z warunków koniecznych do zakwalifikowania dziecka do klasy I sportowej lub mistrzostwa sportowego.

KLASY IV SPORTOWE i KLASY VII DWUJĘZYCZNE

Nabory do klas IV sportowych, mistrzostwa sportowego oraz klas VII dwujęzycznych odbywać się będą bez użycia systemu elektronicznej rekrutacji.  Szczegóły rekrutacji dostępne będą na stronach internetowych szkół.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2024/2025 do klas I: publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych; publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

l.p.

 

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2024 r. -
(od godz. 12.00)
- 19.03.2024 r.
(do godz. 15.00)

8.04.2024 r. -
(od godz. 12.00)
- 19.04.2024 r.
(do godz. 15.00)

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej (oraz obwodowej w terminie uzupełniającym) wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

-

08.04.2024 r. -
(od godz. 12.00)
- 19.04.2024 r.
(do godz. 15.00)

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe

od 01.03.2024 r. -
(od godz. 12.00)
- 20.03.2024 r.
(do godz. 15.00)

-

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe

-

08.04.2024 r. -
(od godz. 12.00)
 - 22.04.2024 r.
(do godz. 15.00)

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego)

-

23.04.2024 r.
(do godz. 15.00)

6.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego) 

-

do 26.04.2024 r.
(do godz. 13.00)

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego i dwujęzycznego) 

27.03.2024 r.
(do godz. 15.00)

-

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego i dwujęzycznego)

-

29.04.2024 r.
(do godz. 15.00)

 

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

Rekrutacja ID: 143; Wersja: 24.100.0.25 Harmonogram ID: 763;